Вівторок
20.03.2018
12:41
Головна » Файли » Управління » Управління

Внутрішньошкільний контроль - засіб управління освітою
[ Викачати з сервера (112.0Kb) ] 07.02.2013, 17:10

Внутрішньошкільний контроль - засіб управління освітою.

Концепція внутрішньошкільного контролю

Результати контролю без аналізу мертві,
а при відсутності мети не варто контролювати.

Внутрішньошкільний контроль це:

 • надання методичної допомоги педагогам з метою удосконалення та розвитку професійної майстерності;
 • взаємодія адміністрації та педагогічного колективу, зорієнтована на підвищення ефективності педагогічного процесу;
 • система взаємин, цілей, принципів, заходів, засобів і форм в їх взаємозв'язку;
 • вид діяльності керівників разом із представниками громадських організацій з установлення відповідності функціонування й розвитку системи НВР роботи на діагностичній основі загальнодержавних вимог.

 Щоб керувати не формально, а реально освітнім процесом і життям навчального закладу в цілому, приймати правильні, науково обґрунтовані рішення, суб'єкту менеджменту потрібні різноманітні фактичні дані про різні сторони цього процесу. Без інформації про хід і проміжні результати, без постійного зворотного зв'язку процес управління неможливий.

Розробка концепції ВШК як складової процесу управління дозволить демократизувати цей процес, стане об'єктивним фактором підвищення зацікавленості педагогів у результатах своєї праці, якщо ВШК буде:

 • здійснюватись на демократичних засадах;
 • розглядатись адміністрацією як засіб стимулювання педагогів;
 • здійснюватися систематично й на варіативній основі.

Структура концепції ВШК складається з таких елементів.

Концепція - спосіб розуміння,
трактування якого-небудь явища,
основна точка зору, ідея для їх висвітлення.

Великий енциклопедичний словник

1. Провідні принципи та задачі ВШК:

 • стимулювання творчого та професійного росту вчителів;
 • доброзичливість;
 • взаємоповага та взаємозбагачення;
 • мотиваційна й інформаційна основа;
 • порівняльно-аналітичний підхід;
 • методологічна спрямованість;
 • системність;
 • циклічність;
 • демократизація;
 • гуманізація та гласність;
 • відкритість і наявність результативності;
 • адекватність відображення людини людиною;
 • адекватність самооцінки;
 • самозбереження (збереження себе як особистості).

Зі сказаного вище можна визначити таку мету контролю - постійне порівняння того, що є, з тим, що має бути за нормативними документами; одержання об'єктивної та повної інформації про стан освіти у школі; мотивація розвитку творчих начал у діяльності вчителя.

Задачі контролю:

 • створити сприятливі умови для розвитку загальноосвітньої установи;
 • забезпечити взаємодію керуючих і керованої систем;
 • забезпечити поєднання адміністративного та громадського контролю у школі із самоаналізом і самоконтролем учасників педагогічного процесу;
 • створити інформаційний банк даних про роботу кожного педагога, стан НВП, рівень вихованості, розвитку учнів;
 • спонукати до усунення існуючих недоліків і використання нових можливостей;
 • мотивувати педагогів на покращення результатів праці.

2. Функції внутрішньошкільного контролю:

 • здійснення зворотного зв'язку, тому що без об'єктивної та повної інформації, що безупинно надходить до керівника та показує, як відбувається виконання поставлених задач, керівник не може управляти, приймати обґрунтовані рішення;
 • діагностична, під якою розуміються аналітичний зріз та оцінка стану досліджуваного об'єкта на основі порівняння цього стану із заздалегідь вибраними параметрами підвищення якості й ефективності контролю. Пов'язана насамперед з його переведенням на діагностичну основу. Педагог повинен мати чітке уявлення про рівень вимог, про критерії оцінки розвитку учня та методи оцінювання;
 • стимулююча, яка припускає перетворення контролю в інструмент розвитку творчих начал у діяльності вчителя. Задача контролю - одержання інформації та надання допомоги педагогу.

Об'єктами контролю можуть бути: стан організаційно-педагогічних умов успішної роботи у школі, стан навчально-виховного процесу, стан позакласної виховної роботи, стан фінансової та господарської діяльності, якість та ефективність роботи вчителя (рівень засвоєння державних навчальних програм, ріст професійної майстерності й ін.), якість та ефективність роботи учнів (відвідуваність, успішність - рівень навчальних досягнень, формування певних якостей особистості учня та ін.), якість роботи обслуговуючого персоналу.

3. Основні компоненти контролю:

1. Першим компонентом контролю є люди, які виступають в якості його об'єктів і суб'єктів.

2. Умови, що визначають обсяг, широту та спрямованість контролю. До умов, що впливають на процес контролю, варто віднести ресурси: матеріальні, тимчасові, кадрові.

3. Визначення цілей контролю, критеріїв, показників і норм оцінки контрольованих параметрів.

4. Вибір методів контролю на основі заявлених принципів.

5. Виявлення та констатація інформації про існуюче становище справ.

6. Оцінка отриманих результатів.

7. Співставлення отриманих результатів контролю з нормами (тобто із запланованим, бажаним результатом).

8. Аналіз та оцінка такого становища й розробка та здійснення корекції для приведення контрольованого об'єкта в запланований стан.

Контроль органічно пов'язаний з усіма іншими функціями управління, і цей зв'язок виявляється в тому, що останні виступають як основні вузли контролю, тобто він зачеплює мету та завдання, плани, прогнози, рішення, організацію та виконання дій, комунікацію, корекцію тощо.

Здійснення контролю дасть свої результати тільки тоді, коли дані контролю будуть основою для педагогічного аналізу, а через нього і для регулювання та корекції.

Категорія: Управління | Додав: Admin
Переглядів: 647 | Завантажень: 91 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]